Dr Jelena Popović

Specijalista psihijtarije i psihoterapeut iz Beograda sa višegodišnjim iskustvom u radu sa pacijentima.

Obrazovanje:


Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Osnovne studije:
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.
Specijalizacija iz psihijatrije.
Specijalizacija iz neurologije – „Kongenitalni miastenički sindromi“.

 

Radno iskustvo:


Klinika za psihijatriju Kliničkog centra Srbije od 2011.
Psihijatar i psihoterapeut, stručni konsultant.

Član je Multidisciplinarnog centra za gojaznost Kliničkog centra Srbije

Tokom svog rada bavila se isključivo primenom najsavremenijih metoda u dijagnostici i lečenju različitih psihijatrisjkih pormećaja kao i savetodavnom radu radi prevazilaženja kriznih stanja i savladavanja u svakodnevnom životu.
Poseban akcenat je stavila na problematiku u adolescenciji i interpersonalnim odnosima.

Učesnik je brojnih međunarodnih kongresa i kontinuiranih edukacija.