Doc. dr Ognjan M. Skrobić - Specijalista opšte hirurgije
Dr Goran Popović - Specijalista interne medicine
Dr Jelena Popović - Specijalista psihijtarije i psihoterapeut
Prof.dr Miloš Maksimović - Specijalista higijene, subspecijalista ishrane
Doc. dr Snežana Lukić - Specijalista interne medicine gastroenterolog.
ilustracija_struktura
Doc. dr Snežana Polovina - Specijalista interne medicine - endokrinolog
Doc. dr Marija Maćešić - Specijalista interne medicine - endokrinolog
dr Boško Stepanović
dr Boško Stepanović - Specijalista interne medicine - endokrinolog
Mr Ph Marija Bursić-Vukadin - Specijalista farmakoterapije, savetnik u ishrani
Dr Bojana Biorac - Specijalista interne medicine - kardiolog
Dr sci.med Ognjen Vukadin- ortopedski hirurg
Dr Andrija Đuranovic - doktor medicine
Aleksandra nas tim struktura
Aleksandra Popović - strukovni nutricionista dijetetilčar
Aleksa Rašević - Specijalista strukovni nutricionista - dijetetičar
Mladen Nikolić - Profesor fizičkog vaspitanja
Dr Branislav Rajić: diplomirani profesor fizičke kulture