3.Marta 2022. U Struktura Centru je održana  besplatna radionica na temu rehabilitacija pacijenata nakon operacije želuca. Na njoj su pacijenti mogli da saznaju:
• kako izgleda priprema pacijenata za operaciju
• kako izgleda hirurška procedura
• zašto je važna rehabilitacija i praćenje nakon operacije
• iskustva drugih barijatrijskih pacijenata