Mr Ph Marija Bursić-Vukadin

Rukovodilac Centra za gojaznost Struktura

Magistar je farmacije, a pored osnovnih studija završila je specijalizaciju na matičnom fakultetu. Nakon višegodišnjeg iskustva kao menadžer u farmaceutskoj praksi lekova i medicinskih sredstava, priključila se multidisciplinarnom timu za borbu protiv gojaznosti.