Dr sci.med Ognjen Vukadin - ortopedski hirurg 

Dr Ognjen Vukadin je specijalista ortopedije u Beogradu sa dugogodišnjim iskustvom u ortopedskoj hirurgiji. 
Dr Vukadin poseduje višegodišnje iskustvo u radu u oblasti hirurgije:

  • veštačkih zglobova kuka i kolena,
  • sportskih povreda kolena,
  • sportskih povreda stopala,
  • sportskih povreda ramena.

Kod dr Ognjena Vukadina možete zakazati:

  • pregled specijaliste ortopedije,
  • artroskopiju,
  • artroplastiku kuka (operativna zamena kuka),
  • hirurško lečenje preloma i povreda zglobova.

Dr Ognjan Vukadin je asistent na Medicinskom fakultetu u Beogradu na predmetu Hirurgija sa traumatologijom, a takođe je načelnik odeljenja za opštu ortopediju Instituta za ortopediju Banjica.
Član je brojnih udruženja lekara.  Autor i koautor nekoliko radova iz oblasti ortopedije koje je predstavio na domaćim i inostranim kongresima.

Obrazovanje:

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Osnovne studije.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu do 2001

Specijalizacija iz ortopedije sa traumatologijom.
 

Radno iskustvo:

Institut za ortopediju Banjica

Načelnik odeljenja za opštu ortopediju.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Asistent na predmetu Hirurgija sa traumatologijom.
 

Opšta bolnica Atlas

Ortoped.
 

Članstvo:

Srpsko lekarsko društvo

Lekarska komora Srbije