Doc. dr Ognjan  Skrobić

Specijalista opšte hirurgije

 Obrazovanje:

Doktor medicine, Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu.

Specijalizacija iz opšte hirurgije, Klinika za digestivnu hirurgiju – Prva hirurška klinika, Klinički centar Srbije.

Magistar medicinskih nauka.

Magistarski rad: “Značaj simptomatologije u evaluaciji dijagnostike i lečenja bolesnika sa gastroezofagealnom refluksnom bolešću” Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Doktor medicinski nauka.

Doctoral Dissertation on English Language: Significance of Nissen Fundoplication after Radiofrequency Ablation for Patients with Barrett’s Esophagus. School of Medicine, University of Belgrade.

 

Radno iskustvo:

 

Specijalista opšte hirurgije. Centar za hirurgiju jednjaka i želuca, Klinika za digestivnu hirurgiju – Prva hirurška, Klinički centar Srbije.

Klinički asistent na Katedri hirurgije i anesteziologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Docent na katedri hirurgije i anesteziologije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Član je Multidisciplinarnog centra za gojaznost Kliničkog centra Srbije.

Ekspert u oblasti hirurškog lečenja gojaznosti.