Prof.dr Miloš Maksimović

Specijalista higijene, subspecijalista ishrane

 

Obrazovanje

 

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, doktor medicine.

Magistrirao na Mediconskom fakultetu U Beogradu 2002.godine a doktorsku tezu pod nazivom Povezanost zdravstvenih navika  sa metaboličkim sindromom kod bolesnika sa aterosklerotskom bolešću odbranio 2009.godine.

Užu specijalizaciju iz ishrane zdravih i bolesnih ljudi završio 20.09.2010.godine.

Član je preventivne sekcje Srpskog lekarskog društva (SLD), Srpskog udruženja za proučavanje gojaznosti (SASO), Evropskog udruženja za aterosklerozu (EAS).