Dr Bojana Biorac

Specijalista interne medicine kardiolog

Obrazovanje

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, doktor medicine.

Specijalista interne medicine Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Završene postdiplomske studije iz oblasti Kardiologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu sa objavljenim rezultatima iz oblasti prevencije i lečenja atrijalne fibrilacije kod kardiohirurških pacijenata.

Završena Škola ehokardiografije srca Ehokardiografskog Udruženja kardiologa Srbije.

Član Udruženja kardiologa Srbije i Ehokardiografskog udruženja Srbije, Evropskog udruženja kardiologa i Evropske asocijacije za srčanu insuficijenciju.

Radno iskustvo

Zaposlena za stalno kao specijalista interne medicine u Univerzitetskom Kliničkom centru Srbije. Petnaestogodišnje radno iskustvo na Klinici za Kardiologiju UKCS na odeljenju kliničke aritmologije, odeljenju za lečenje hipertenzije i njenih komplikacija kao i na odeljenju za lečenje urođenih i stečenih srčanih mana uz dežurstva u Koronarnoj jedinici i kardiološkoj ambulanti Urgentnog centra UKCS.

Od maja 2022. rukovodilac Kardiološke službe u Klinici za digestivnu hirurgiju – Prva hirurška, Univerzitetski Klinički centar Srbije.

Koordinator i učesnik nekoliko istraživanja o srčanoj insuficijenciji i hiperlipidemiji kao faktoru rizika za morbiditet i mortalitet pacijenata sa dijabetesom i koronarnom bolešću.