Dr Andrija Djuranovic


– 2018. godine diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, doktor medicine
– Tokom studija učestvovao u naučno-istraživačkom radu na Institutu za medicinsku biohemiju i Klinici za kardiologiju UKCS
– dvogodišnje radno iskustvo na klinici za kardiologiju, odeljenje elektrofiziologije i elektrostimulacije, IKVB „Dedinje“
– U stalnom radnom odnosu zaposlen u Zavodu za sport i medicinu sporta Republike Srbije
– Na specijalizaciji iz sportske medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
– Na doktorskim akademskim studijama, modul „Primenjena istraživanja u medicini sporta i motornim veštinama“, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu